Agenda

2016

 

6 mei Oerrock Ureterp (www.oerrock.nl)

 

7 mei Oxxpop Menaldum (www.oxxpop.nl)

 

27 juli Sloepentocht Grou (www.skutsjewike.nl/agenda/6/sloepentocht)

 

30 juli PC Kafee Omrop Fryslan Radio (www.omropfryslan.nl/programma/pc-kafee)

 

3 augustus PC Franeker (www.pc-franeker.nl/index.php)

 

3 september Op en Ut Omrop Fryslan Radio (www.omropfryslan.nl/programma/op-ut)